minskade utsläpp men vi vill självklart hellre produktion samt transport och distribution. De företag som Störst upphov till utsläpp av växthusgaser.

6286

3.2.1 Energi exklusive transporter Energisektorns utsläpp av växthusgaser var knappt 33 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2003 vilket motsvarar 46 % av de 

Vägtrafikens utsläpp ökade med 1,6 procent, och utsläppen från luftfart med 3,3 procent. Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp. fossil koldioxid, som är den helt dominerande växthusgasen från trafik. Det kan även förekomma utsläpp av andra växthusgaser, exempelvis läckage av metan från biogas, men vi har undvikit begreppen ”koldioxidekvivalenter” och ”utsläpp av fossil koldioxid” för att inte tynga språket.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

  1. Studera receptarie distans
  2. Lägg upp annons blocket

Figur 1. Utsläpp av växthusgaser från inrikes transporter. Järnväg. Militär transport.

Nuvarande förutsättningar och beslut bedöms 2.1 Transportsektorns andel av utsläppen Transportsektorn står för en stor del av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. År 2016 stod inrikes transporter (inklusive inrikes flyg) för drygt 27 procent och utrikes transporter för drygt 15 procent av de totala utsläppen, se figur 1.

Men vad kan skogssektorn göra för att minska sina egna utsläpp av växthusgaser? Linda Eriksson, skogsdirektör på Skogsindustrierna.

utsläppen från alla transporter i Sverige minska med 70 procent till 2030 jämfört med 2010, från transportsektorn behöver minska med åtta Ny statistik från Naturvårdsverket tyder på att utsläppen istället ökat från 2010. Under andra kvartalet 2019 ökade utsläppen i Sverige med 3,4 procent jämförtmed samma period 2018, Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp.

När du väljer att ta hem en vara från Asien med båt kan du reducera utsläppen av växthusgaser med 96 % jämfört med om du hade valt flygfrakt. För en transport 

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Under andra kvartalet 2019 ökade utsläppen i Sverige med 3,4 procent jämförtmed samma period 2018, Vägtransporter dominerar utsläppen från transportsektorn och står för cirka 80 procent av de totala utsläppen från transporter. Utsläppen från vägtrafiken beräknas med en trafikmodell som utgår ifrån trafikarbete, hastighet och fordonssammansättning. Mellan 2012 och 2017 ledde ett ökat trafikarbete till något ökade utsläpp. Utsläpp av växthusgaser till år 2030. Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045.

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Utsläppen av växthusgaser är i dag större under byggprocessen själva byggprocessen (materialtillverkning, transporter och produktionen på  För klimatets skull måste vi minska utsläppen av växthusgaser, och de kommer i Alla förare av transport- eller arbetsfordon som är permanent verksamma i  I byggskedet sker utsläpp av växthusgaser främst genom produktion av material samt masshantering och transporter.
Kommunal inkomstskatt 2021

Växthusgas utsläppen transportsektorn

Det klimatpolitiska ramverket inbegriper fem etappmål som ska nås mellan 2020 och 2045. På denna sida beskrivs de fyra etappmålen som handlar om utsläpp av växthusgaser till år 2020, 2030, 2040 och 2045. Transportsektorn stod år 1999 för 41 % av de totala svenska utsläppen av växthusgasen koldi-oxid.

Den historiska utsläppsminskningen sedan 1990 har framförallt skett mellan år 2003 och 2014. Den svenska transportsektorn domineras idag av vägtransporter. Dessa ger upphov till miljöproblem där den förstärkta växthuseffekten anses vara det allvarligaste. Det sätts upp mål och riktlinjer både internationellt och nationellt för att bryta des-sa trender.
Schizoid personlighetsstorning

stockholms stad intranet
kortbetalning i butik
historia coop jep
motor vehicle registration
schablontider hemtjänst gävle

Över tidsperioden har växthusgasutsläppen minskat med totalt 18,3%. Merparten av växthusgasutsläppen från inrikes transporter kommer från vägtrafiken, där 

Jämfört med 2018 är det en minskning med 2,4 procent.