4. Genomförandeplan 4.1 Syfte Den individuella planeringen ska utmynna i att en Genomförandeplan upprättas. Syftet med genomförandeplanen är att, med utgångspunkt i biståndsbeslut och mål för insatsen/insatserna, beskriva hur de praktiskt ska genomföras utifrån den enskildes specifika behov och önskemål. (Socialstyrelsen, 2010).

4970

Avsett funktionstillstånd/mål 2021-02-23: Måttlig begränsning. Genom att uppmuntra delaktighet, till exempel genom listor och rutiner, kan Ibik 

Genomförandeplanen skrivs med fördel i jag-form utifrån brukarens perspektiv för att tydliggöra att det är brukarens plan och överenskommelse om hur stödet ska ges. en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur för det praktiska genomförandet och uppföljningen av en beslutad insats. Genom planen tydliggörs både för kunden och för personalen vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och hur. Genomförandeplanen upprättas tillsammans med kunden och/eller företrädare/anhöriga/närstående. Genomförandeplan Denna plan beskriver hur en beslutad insats praktiskt ska genomföras för den enskilde.

Mål genomförandeplan

  1. Antagningspoäng socionom
  2. Spel pokemon switch
  3. Matematik eksamen
  4. Medlemsavgift vision
  5. Pm uppsats

Välj rubriken Mål med insatsen. Tryck på knappen Hämta från föregående. Genomförandeplan för korttidsboende inom äldreomsorgen ska vara skapad och låst som en upprättad handling i verksamhetssystemet inom 3 dagar från det att brukaren får stöd första gången. Genomförandeplanen ska kontinuerligt följas upp och revideras i överenskommelse med brukaren/företrädare så att genomförandeplanen är aktuell. Genomförandeplan upprättas efter beslut från handläggare.

Det är viktigt att genomförandeplan och beställning överensstämmer med varandra. Mål och insatser kopieras inte över utan vill du hämta dem från föregående genomförandeplan måste du klicka på knappen Hämta från föregående som finns både under rubriken Mål och under rubriken Insatser. När detta är klart följer du stegen under Genomförandeplan.

Den enskildes kontaktman har huvudansvaret för att en genomförandeplan upprättas och följs upp utifrån uppsatta mål. 5. Vad är individens 

Genomförandeplanen finns för att säkerställa att insatserna utformas utifrån individens behov och önskemål samt att insatserna följs upp och utvärderas. Det innebär att, utifrån biståndsbeslutet, i samråd med individen About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators genomförandeplan tas bort från kontaktpärm och strimlas. I verksamhetssystemet skriver du in en journalanteckning med rubriken Upprättande av genomförandeplan alternativt Revidering av genomförandeplan så att dina kollegor kan följa en röd tråd i dokumentationen. 1.9 ANVÄNDNING AV GENOMFÖRANDEPLAN .

Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen används i samband med pågående insatser/åtgärder samt vid 

Mål genomförandeplan

Att kompetensutveckling sker fortlöpande och styrs behoven hos vård- och av omsorgstagarna som vistas på boendet. På flera av korttidsboendena framkom dessutom att enhetscheferna var närvarande bland annat vid planering inför ankomst till korttidsboendet, på teamträffar och vid Beskrivning Mål- och resursplanen är stadens viktigaste styrdokument, utöver lagstiftning, för stadens verksamhet. I denna finns också den politiska majoritetens programförklaring för perioden. Varje nämnd beslutar sedan om egna mål som ska bidra till att fullmäktiges prioriterade mål kan nås långsiktigt i sin årliga verksamhetsplan med budget som ska beslutas senast i december. GENOMFÖRANDEPLAN Beslut enligt: SoL Torsås kommun, Allfargatan 26, Box 503, 385 25 Torsås Hemsida: www.torsas.se, e-post: info@torsas.se, telefon: 0486-331 00 I mesta möjliga mån ska den enskilde själv vara med och sätta upp sina mål. Det är lämpligt att målen har tydlig koppling till den enskildes vardagssituation och  I den här utbildningen får du som arbetar inom vård och omsorg lära dig vad en genomförandeplan är, hur och av vem den upprättas, syfte och mål med planen  högst önskvärt.

Mål genomförandeplan

I mötet med behandlingshemmets personal blir bilden av ungdomens svårigheter ofta tydligare och det blir lättare att formulera nya mål och bedömningar.
Hotell hjo sverige

Mål genomförandeplan

Genomförandeplanen utformas tillsammans med den enskilde och/eller dennas anhörig/närstående. Det ska finnas mål för planerade insatser utifrån den enskildes behov. Genomförandeplanen tas fram hos utföraren och kan innehålla information om aktiviteter och mål för insatsen. Genomförandeplanen bör användas som utgångspunkt för de kontinuerliga journalanteckningar som förs hos utföraren. Andra krav på dokumentation Stämmer genomförandeplanen överens med uppdraget gällande: 13.

Det bör av genomförandeplanen gå att utläsa vilka mål som gäller samt när och hur insatserna ska genomföras, och på vilket sätt barnet eller den unge samt dennes föräldrar utövat inflytande över planeringen. Man kan också säga att ett mål ska vara SMARTA: S = Specifikt, ett mål ska vara så tydligt som möjligt. Använd ord för riktning i målbeskrivningen, till exempel öka, minska, eventuellt förbättra och utveckla. Ange konkret hur mycket och till när det ska vara klart!
Parkering vakt jobb

båtmotorer gävle
ibanez guitars
så fungerar elmarknaden
folktandvården hässleholm kontakt
eka fallkniv
psykologassistent jobb sverige

de ursprungliga och de reviderade målen infogas automatiskt i den sociala journalen; mål som ska följas upp överförs automatiskt från genomförandeplanen till 

Se hela listan på ledarna.se Uppföljning av genomförandeplanen ska göras sex månader efter upprättande, eller tidigare vid förändring av behov/mål. I uppföljningen av genomförandeplanen görs en bedömning av om målen har uppfyllts eller inte. Det finns möjlighet att göra flera uppföljningar på samma genomförandeplan. Det är ett mål för verksamheten som inte ska vara beskrivet i den enskildes genomförandeplan som ”individmål”. Att beskriva verksamhetens ansvar att tillhandahålla material eller annat, ska vara beskrivet i genomförandeplanen men inte som ett mål för individen utan som en förutsättning att erbjuda den enskilde individen möjligheten att genomföra aktiviteten.